onsdag 16. juni 2010

Kommunalt arbeid

I helgen har jeg hatt litt hjelp i huset.
Jeg tror det var kommunen som inntok eiendommen vår, jeg!


Teknisk etat og SFO valgte å plassere et midlertidig lager på kjøkkenbordet:


Renovasjonsavdelingens deponi ved vedovnen:


Kantina satte opp en varmrett på menyen:


Parkavd. sørget for kantklipping på fellesområdene:


Kultur/Idrett/Fritid la forholdene til rette for krabbefiske for kommunes yngste innbyggere:


Kultur/Idrett/Fritid sørget også for at fritidsklubben hadde et bredt utvalg av snop og spill:


Ja ja, så er det hverdag igjen, og hun som IKKE er bestemor, men noe sånt som That-gorgeous-chic-sleeping-with-grandpa-kind-of-grandma kan igjen rusle rolig rundt på eiendommen uten innblanding fra noen......

Men hva har skjedd med vår vanligvis så voksne og seriøse vannkran? ?
Den pleier å se SLIK ut:

 

..... Den skulle i helgen også dekke behovet for å fylle vannballonger:

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails